Ngũ Hành Tướng Khắc

van tướng > Sự Kiện > Ngũ Hành Tướng Khắc

Trên đường truy tìm tung tích ‘Thất Đại Thần Khí’ Thánh Nữ Chư Quốc đã tìm được bí mật về ngũ hành, thì ra trên mỗi con người đều mang trong người thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc với nhau. Lợi dụng đặc điểm sinh khắc các chư hầu tướng quân đã trở nên hung mạnh hơn khi phối họp 1 trận hình mang ngũ hành ăn khớp với nhau và khắc kị với kẻ địch.

Ngũ hành trong Tướng

Mỗi 1 vị tướng trong game đều mang 1 thuộc tính ngũ hành khắc nhau và có tính tương khắc theo đẳng cấp nhất định. Ngũ hành tương khắc bao gồm:

KIM KHẮC MỘC – MỘC KHẮC THỔ – THỔ KHẮC THỦY – THỦY KHẮC HỎA – HỎA KHẮC KIM

Tùy theo đẳng cấp ngũ hành của từng vị tướng mà hiệu quả sinh khắc mang lại có độ chênh lệch khác nhau.
Đối với nhân vật chính, ban đầu sẽ không có thuôc tính ngũ hành cho đến khi đạt đến cấp độ 45 sẽ mở ra hệ thống ngũ hành dành cho nhân vật chính.

3

Kết hợp với hệ thống ngũ hành, là hệ thống ‘Bảo Giáp’, giúp người chơi tạo nên những trận pháp bí ẩn. Ví dụ khi trận hình mình có 3 tướng hệ thủy, Khi sử dụng ‘Huyền Vũ Giáp’ sẽ liên tục hồi phục HP cho tướng phe mình.

Thông qua 2 hệ thống này người chơi có thể linh động xây dựng chiến thuật khác nhau, tạo nên những trận lật kèo đột phá, chiến thắng những đại gia nguyên bảo bằng chính tài trí của mình.

Vạn Tướng Trận

Tin tức liên quan