Sự Kiện Tài Phú Lễ Bao

Võ Thần > Sự Kiện > Sự Kiện Tài Phú Lễ Bao

Thân gửi các Tướng Quân,

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón các chư vị tham gia thế giới Tam Quốc, Võ Thần – Triệu Tử Long  xin khai mở sự kiện  Sự Kiện Tài Phú Lễ Bao với những phần thưởng hấp dẫn dành cho các chư vị.

600x315.soha

Thời gian

16:30 Ngày 12/1/2017.

Đối Tượng

Tất cả các máy chủ.

Nội Dung

Trong thời gian sự kiện Nạp Đúng Mệnh Giá theo các mốc nhận quà tương ứng

Nhận đúng gói quà khi Nạp Đúng Mệnh Giá (không cộng dồn)

mỗi gói quà chỉ nhận được 1 lần mỗi ngày.

Sau 00:00 mức nạp và quà sẽ được làm mới

Lưu ý : Các sự kiện nạp thẻ hằng ngày, nạp đơn sẽ không tính sự kiện KM khác. Chỉ nhận quà trên mệnh giá nạp chính.

Phần Thưởng

VND Nạp đơn Thưởng
20k 200 VÀNG Dưỡng Sinh Đan * 5, Thẻ Bạc Siêu *5, Tinh Lương Thảo Liêu * 10, Khóa Bạc *2, Đèn Tế Tinh*5, Thẻ Công Huận Cao *1,Rương Quyển Trục Trang bị Cam*1
50k 500 Vàng Dưỡng Sinh Đan * 10, Thẻ Bạc Siêu *10, Tinh Lương Thảo Liêu * 20, Khóa Bạc *5, Đá Túi Phúc lv 2 *10, Thẻ Công Huận Cao *2, Thể Lực Đan Đỉnh*1,Rương Quyển Trục Trang bị Cam*2
100k 1000 Vàng Dưỡng Sinh Đan * 20, Thẻ Bạc Siêu *15, Tinh Lương Thảo Liêu * 30, Đá Túi Phúc lv 3*5, Thẻ Công Huân Đỉnh*1, Thể Lực Đan Đỉnh*2, Rương Quyển Trục Trang bị Cam*5,Tướng Tinh Thạch*10
200k 2000 Vàng Dưỡng Sinh Đan * 40, Thẻ Bạc Siêu *20, Tinh Lương Thảo Liêu * 40, Đá Túi Phúc lv 4*5, Thẻ Công Huân Đỉnh*2, Thể Lực Đan Đỉnh*3, Rương Quyển Trục Trang bị Cam*10,Tướng Tinh Thạch*20
500k 5000 Vàng Dưỡng Sinh Đan* 60, Thẻ Bạc Siêu*25, Tinh Lương Thảo Liêu* 50, Đá Túi Phúc lv 5*10, Thẻ Công Huân Đỉnh*4, Thể Lực Đan Đỉnh*4, Rương Quyển Trục Trang bị Cam*20,Tướng Tinh Thạch*50
1 Triệu 10,000 Vàng Dưỡng Sinh Đan * 80, Thẻ Bạc Siêu *30, Tinh Lương Thảo Liêu * 60, Đá Túi Phúc lv 6*10, Thẻ Công Huân Đỉnh*5, Thể Lực Đan Đỉnh*5, Rương Quyển Trục Trang bị Cam*40,Tướng Tinh Thạch*99

Võ Thần Triệu Tử Long

Tin tức liên quan