Sự Kiện Top Tiêu Phí Liên Server

Võ Thần > Sự Kiện > Sự Kiện Top Tiêu Phí Liên Server

Nhằm tri ân tất cả người chơi, BQT Võ Thần Triệu Tử Long xin gửi đến Chư vị môt sự kiện hoàn toàn mới Sự Kiện Top Tiêu Phí Liên Server 

sh600x315

 

Thời gian

Từ 10H00 01/12 – 23:59 07/12

Đối tượng

Tất cả người chơi trên các máy chủ có thể tham gia sự kiện

Nội dung

Hệ thống ghi nhận số vàng của mỗi người chơi trên các máy chủ và cập nhật trên.

Hệ thống cập nhật danh sách lúc 10:00 hằng ngày.

Chư Vị có thể xem qua số vàng mình đã sử dụng  tại Trang Sự Kiện

Thời gian hệ thống cập nhật danh sách là cố định trong ngày không thay đổi.

Người chơi có số Vàng sử dụng cao nhất sẽ đạt Top 1 trong danh sách Top 10.

Top 10 người chơi sẽ được hoàn trả lại thêm % số vàng đã sử dụng.

Vàng Hoàn Trả là Vàng không tính VIP

Kết thúc sự kiện hệ thống ghi nhận số Vàng sử dụng theo thời gian sự kiện thông báo.

Danh sách người nằm trong Top 10 sẽ được phát thưởng qua Thư sau 48h

Lưu ý: Sự kiện không áp dụng cho Vàng Khóa.

Hoàn Trả Vàng

TOP Hoàn Trả Vàng
TOP 1 50%
TOP 2 40%
TOP 3 30%
TOP 4-6 20%
TOP 7-10 10%

Phần thưởng

TOP Thưởng
TOP 1 Lệnh Hổ Phù (Đỉnh)*3,Túi Đá Phúc Lv 9*3,Thể Lực Đan Đỉnh*20,Thẻ Công Huân Đỉnh*10,Thẻ Bạc Siêu*50, Đèn Tế Tinh*50, Dưỡng Sinh Đan*80,Tinh Lương Thảo*60
TOP 2 Lệnh Hổ Phù (Đỉnh)*2,Túi Đá Phúc Lv 9*2.Thể Lực Đan Đỉnh*15,Thẻ Công Huân Đỉnh*8,Thẻ Bạc Siêu*40, Đèn Tế Tinh*40, Dưỡng Sinh Đan*70,Tinh Lương Thảo*50
TOP 3 Lệnh Hổ Phù (Đỉnh)*1,Túi Đá Phúc Lv 9*1,Thể Lực Đan Đỉnh*10,Thẻ Công Huân Cao*6,Thẻ Bạc Siêu*30, Đèn Tế Tinh*30, Dưỡng Sinh Đan*50,,Tinh Lương Thảo*30
TOP 4-6 Lệnh Hổ Phù (Siêu)*1,Túi Đá Phúc Lv 8*2,Thể Lực Đan Đỉnh*8,Thẻ Công Huân Cao*4,Thẻ Bạc Siêu*20, Đèn Tế Tinh*20, Dưỡng Sinh Đan*30,Tinh Lương Thảo*20
TOP 7-10 Lệnh Hổ Phù (Cao)*3,Túi Đá Phúc Lv 7*3,Thể Lực Đan Đỉnh*5,Thẻ Công Huân cao*2,Thẻ Bạc Siêu*10, Đèn Tế Tinh*10, Dưỡng Sinh Đan*10,Tinh Lương Thảo*10

 

Võ Thần Triệu Tử Long

Tin tức liên quan